Missie

De Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO) is de koepel/organisatiestructuur/ voor postdoctorale opleidingen op medisch en medisch-biologisch gebied in Nederland. Deze postdoctorale opleidingen, waaronder de academische promotietrajecten, vinden in het algemeen plaats binnen de Nederlandse universitaire instellingen, mede onder auspiciŽn van de betrokken wetenschappelijke beroepsverenigingen, aangesloten bij de Federatie van Medisch-Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) in Nederland (kortweg de "Federa"). Waar algemene criteria en normen voor onderzoekersopleidingen op dit moment ontbreken, is het de missie van de SMBWO om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken en waar nodig te bevorderen. Als onderdeel van deze kwaliteitsbewaking streeft de SMBWO naar uniformering van de opleidingseisen en uiteindelijk naar ministeriŽle erkenning van de opleidingen die onder auspiciŽn van de SMBWO plaatsvinden.

 

 

Mission Statement

The Foundation for Biomedical Scientific Research Training ("SMBWO") is the organization which co-ordinates postdoctoral research training of biomedical scientific investigators in the Netherlands. In general, postdoctoral research training, including the academic PhD training, occurs within the Dutch universities, in part under the auspices of the respective scientific occupational "Societies" bundled in the "Federa" (the Dutch Federation of Biomedical Scientific Societies, "FMWV"). Since uniform criteria for postdoctoral research training are lacking, the mission of the SMBWO is to provide a safeguard for the quality of these training programmes. One aspect of this quality control relates to the implementation of unified requirements for certification and ultimately to formal recognition of the SMBWO postdoctoral research training programmes by the Dutch government.