Achtergrond en doelstellingen


Algemeen

De Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO) is in 1981 opgericht en treedt op als koepel/organisatiestructuur/ voor postdoctorale opleidingen op medisch en medisch-biologisch gebied in Nederland. Deze opleidingen betreffen niet alleen de academische promotietrajecten, maar ook additionele cursussen en specifieke (beroeps)trainingen, die veelal plaatsvinden onder auspiciŽn van de betrokken beroepsvereningingen gebundeld in de "Federa" (Federatie van Medisch-Wetenschappelijke Verenigingen, FMWV in Nederland). Deze verenigingen streven naar een herkenbare beroepsidentiteit van de medisch-biologische onderzoeker binnen het medische beroepenveld, naast de klinische en laboratoriumspecialismen. Hierbij is een gewaarborgde opleidingskwaliteit een eerste vereiste. Het is dan ook de primaire taak van de SMBWO om de kwaliteit van de postdoctorale wetenschappelijke opleidingen te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Deze aanvullende kwaliteitszorg is noodzakelijk door het ontbreken van algemeen geldende normen voor onderzoekersopleidingen binnen de verschillende Nederlandse universitaire instellingen. Hierdoor kunnen er belangrijke niveauverschillen tussen de diverse opleidingen ontstaan. De SMBWO streeft ernaar deze niveauverschillen zoveel mogelijk tegen te gaan. Aanvullende kwaliteitszorg is ook noodzakelijk vanuit internationaal perspectief. De toenemende internationalisering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek maken het noodzakelijk om internationaal erkende kwaliteitseisen te stellen aan postdoctorale opleidingen, die aansluiten op de Angelsaksische "Masters Degree". De SMBWO streeft naar standaardisering van opleidingseisen voor postdoctorale opleidingen op medisch-biologisch gebied naar Europese normen.


SMBWO-erkenning

In de SMBWO zijn alle Nederlandse universitaire instellingen vertegenwoordigd. Daarnaast zijn 10 wetenschappelijke beroepsverenigingen aangesloten. Deze verenigingen hebben reglementen opgesteld voor de opleiding tot medisch-biologisch wetenschappelijk onderzoeker volgens SMBWO-normen binnen het betrokken specialisme. Deze opleidingen, indien met succes afgerond, leiden uiteindelijk tot erkenning (certificering) door de SMBWO. Momenteel is certificering mogelijk als medisch-biologisch wetenschappelijk onderzoeker in de volgende specialismen: Epidemiologie, Experimentele Pathobiologie, Farmacologie, Humane Genetica, Immunologie, Medische Fysiologie, Medische Microbiologie, Parasitologie, Toxicologie en Voedingswetenschappen.

De meerwaarde van een SMBWO-erkenning, naast de doctorstitel verworven aan een Nederlandse universiteit, betreft primair de garantie dat de kandidaat in het algemeen een bredere kennis van het vakgebied heeft en uitgebreidere ervaring heeft opgedaan m.b.t. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het rapporteren van de resultaten van het onderzoek. Daarnaast heeft de SMBWO-erkenning nadrukkelijk een maatschappelijk effect. Steeds vaker wordt in vacatures voor wetenschappelijk personeel een SMBWO-erkenning gevraagd. In internationaal verband garandeert de SMBWO-erkenning dat aan internationale eisen voor een PhD in het vakgebied is voldaan.

Bij de procedure die leidt tot SMBWO-erkenning spelen de zogenoemde Commissies voor Toezicht en Beoordeling (CTBs) een centrale rol. Voor elk specialisme is een aparte CTB ingesteld. De leden van de CTBs zijn experts binnen het betrokken vakgebied en worden benoemd op voordracht van de beroepsverenigingen. De commissies, voor elk specialisme een, toetsen, na voordracht van een kandidaat door zijn of haar opleider, of de betrokkene aan de opleidingseisen voldoet. Bij positieve advisering door de CTB volgt erkenning door de SMBWO, in het betrokken specialisme, en ontvangt de kandidaat het SMBWO-certificaat.